Na kratko o prevajanju

prevajanje-3Dandanes že skoraj na vsakem koraku srečamo uporabo tujih besed, predvsem angleških. Tudi pogovorni jezik, zlasti med mladimi, je čedalje bolj prežet s tujimi besedami in se tako ustvarja sleng. Poleg prevajanja tujih jezikov lahko najdemo tudi prevode slengovskih besed. Za tovrstno prevajanje je treba najprej najti izvorno besedo, ki prihaja iz tujega jezika in nato naredimo še prevod te besede v slovenščino. Pri tem si lahko pomagamo kar sami s slovarji, ki obstajajo tako v fizični kot spletni obliki. Prav tako si lahko za prevajanje besedil, ki so bolj krajša, pomagamo tudi kar sami. Ravno tako s pomočjo fizičnih in/ali spletnih slovarjev.

V kolikor iščemo le prevode nekih posameznih tujih besed, si lahko najhitreje pomagamo s spletom, kjer najdemo kar nekaj prevajalnikov. Le-ti nam prevedejo besedo instantno in nam podajo več možnih prevodov, saj ima na primer angleščina v svojem jeziku za eno besedo več pomenov. Če vsaj kolikor toliko poznamo kakšen tuj jezik, so nam prevajalniki krasni za v pomoč. V kolikor pa jezika skoraj nič ne poznamo, nam lahko slovar v fizični obliki še toliko bolj pomaga, saj ima poleg prevodov še dodatne obrazložitve. Za prevajanje besedil, krajših ali daljših, pa nam daleč najbolj lahko pomaga pomoč prevajalske agencije. V kolikor zadeva niti ni nujna za razumeti, pa si lahko tudi kar sami pomagamo brez prevajalske agencije.

Poleg samega znanja tujega jezika je pomembno tudi poznavanje kulture in različnih pomenov. Namreč v Sloveniji imamo čisto drugačne pregovore kot na primer v Angliji. Zatorej je pri prevajanju pomembno tudi to poznavanje, saj bi dobesedni prevod lahko pomenil čisto nekaj drugega ali pa bi bralca oziroma poslušalca samo še zmedel.

This entry was posted in Izobraževanje and tagged , . Bookmark the permalink.