Kako nam lahko pomaga psihoterapija pri depresiji?

Kako nam lahko pomaga psihoterapija pri depresijiVelika depresivna motnja oziroma depresija je prepoznavna po značilni navzočnosti velike depresivne epizode. Gre za epizodo, pri kateri se opazi depresivno razpoloženje in izguba vseh interesov ter vašega zadovoljstva. Depresija oziroma depresivno razpoloženje lahko traja vsak dan večino dneva, gre pa za prazno in žalostno počutje. Z depresijo se zmanjša zanimanje in zadovoljstvo v skoraj vseh aktivnostih, pojavi se nespečnost, utrujenost in izguba energije na sploh. Prisotna sta tudi občutka krivde in nevrednosti, zmanjšana zmožnost koncentracije, neodločnost in tudi misel na smrt. Z depresijo je povezan tudi način hranjenja in s tem telesna teža. Depresijo učinkoviti zdravimo kombinirano z zdravilom iz skupine antidepresivov in pa tudi z ustrezni psihoterapijo.

Psihoterapija je sicer zelo široko področje. K psihoterapevtu, kot je Jaz sem vredu, se ponavadi zatečemo takrat, ko se soočamo z motnjami razpoloženja, med kar spada tudi depresija, z anksioznostjo, z motnjami hranjenja ali pa z raznimi odvisnostmi. Psihoterapija je na splošno učinkovita pri premagovanju stresa, pri iskanju življenjskega smisla in dviga kakovosti življenja in sicer pri vseh večjih življenjskih spremembah, pri katerih nas spremlja občutek nemočnosti. Za psihoterapijo se odločimo takrat, ko smo odločeni, da preprosto ne zmoremo sami. V samo psihoterapijo se lahko vključijo tako posamezniki, kot tudi pari, družine in skupine.

Uspešnost psihoterapije je sicer odvisna od več dejavnikov. Ključnega pomena je seveda sam odnos med klientom in psihoterapevtom, v katerem se mora graditi zaupanje, spoštovanje in sprejemanje drug drugega. Zelo pomembna pa je tudi motivacija klienta za psihoterapijo, odločenost, da je pripravljen prekiniti začarani krog vedenj in prepričanj, katera mu predstavljajo oviro v življenju.

This entry was posted in Razno. Bookmark the permalink.